Co je to podvojné účetnictví?

Přestože podle zákona pojem podvojné účetnictví vůbec neexistuje, stále ho můžeme v účetnické hantýrce zaslechnout. Pomocí podvojného účetnictví dokážeme systematicky a jednoduše zaznamenávat činnost podnikání. Daňová evidence zaznamenává příjmy a výdaje pouze chronologicky. Ale o tom později. Pokud začínáte podnikat, studujete ekonomickou školu nebo byste pouze rádi pochopili podstatu účetnictví, pojďte si s námi přečíst tento článek.

Co je to účetnictví?

Podvojné účetnictví je pojem, který se používal do ledna 2004 a znamená totéž, co dnes znamená „účetnictví”. Vedle podvojného účetnictví existoval rovněž pojem jednoduché účetnictví, které je dnes nahrazeno daňovou evidencí, která se řídí dle zákona o daních z příjmu. Na rozdíl od ERP systémů, které díky své komplexnosti využívají velké firmy, je podvojné účetnictví vhodné zejména pro živnostníky a menší firmy.

Podvojné účetnictví, dnes účetnictví zaznamenává a vyčísluje výnosy a náklady, které se následně promítají ve výkazech jako je výsledovka nebo rozvaha.

Kdo musí vést účetnictví?

Povinnost vést účetnictví v České Republice vzniká hlavně právnickým osobám, zejména tedy akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným. Většina fyzických osob a OSVČ volí formu daňové evidence, která je jednodušší a levnější. Je tomu tak, protože daňovou evidenci většina podnikatelů zvládne sama, za to složitější účetnictví už si vyžaduje dobrou účetní nebo účetního. S vedením pomáhají snadné programy na daňovou evidenci nebo podvojné účetnictvíAvšak pozor. Pokud jako osoba samostatně výdělečně činná přesáhnete roční obrat o víc než 25 milionů, nezbyde vám nic jiného než přejít na účetnictví. Pro tuto formu evidence činnosti podnikání se samozřejmě můžete rozhodnout i dobrovolně, pokud je to pro vás z jakéhokoliv důvodu výhodnější.

Mimo to musí podle Zákona o účetnictví vést účetnictví svěřenecké nebo investiční fondy, družstva, nestátní neziskové organizace, kraje, obce nebo vysoké školy. Vést účetnictví je vám uloženo rovněž v případě, že jste jako fyzická osoba zapsaní v obchodním rejstříku. 

Přechod z účetnictví na daňovou evidenci

Pokud vedete účetnictví, neznamená to, že musíte do konce života. Pokud jste měli v posledních pěti letech obrat nižší než 25 milionů Kč, můžete jednoduše přejít na daňovou evidenci. Mimo to můžete po pěti letech přejít na daňovou evidenci z důvodů výmazu z obchodního rejstříku. Každopádně je potřeba mít v pořádku všechny dokumenty a stavy majetku. Je tedy potřeba provést inventarizaci majetku, zpracovat daňové přiznání a veškeré účetní výkazy.

Jak funguje podvojné účetnictví?

Podvojné účetnictví je založeno na principu zaznamenávání výdajů a příjmů na dvou účtech. Na jedné straně existuje účet Má Dáti (MD) a na druhé Dal (D). Každý údaj se musí zaznamenat na obou účtech a spárovat se. 

Můžeme si to uvést na příkladu. Představte si, že jste si od svého dodavatele objednali zboží. Na jednom účtu, v tomto případě Má Dáti (MD) zaznamenáte zboží, které jste vy získali. Na opačném účtu Dal (D) zase musíte zaznamenat, co za zboží dáte dodavateli (výdajový doklad, peníze v hotovosti, úhradu z účtu, apod). Pokud si situaci představíte obráceně a vy byste někomu prodávali svoje zboží, na účtu Má Dáti by byl příjmový doklad a na účtu Dal by bylo zboží, které jste prodali.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *