Co je to podvojné účetnictví?

Přestože podle zákona pojem podvojné účetnictví vůbec neexistuje, stále ho můžeme v účetnické hantýrce zaslechnout. Pomocí podvojného účetnictví dokážeme systematicky a jednoduše zaznamenávat činnost podnikání. Daňová evidence zaznamenává příjmy a výdaje pouze chronologicky. Ale o tom později. Pokud začínáte podnikat, studujete ekonomickou školu nebo byste pouze rádi pochopili podstatu účetnictví, pojďte si s námi přečíst tento článek.

Co je to účetnictví?

Podvojné účetnictví je pojem, který se používal do ledna 2004 a znamená totéž, co dnes znamená „účetnictví”. Vedle podvojného účetnictví existoval rovněž pojem jednoduché účetnictví, které je dnes nahrazeno daňovou evidencí, která se řídí dle zákona o daních z příjmu. 

Podvojné účetnictví, dnes účetnictví zaznamenává a vyčísluje výnosy a náklady, které se následně promítají ve výkazech jako je výsledovka nebo rozvaha.

Kdo musí vést účetnictví?

Povinnost vést účetnictví v České Republice vzniká hlavně právnickým osobám, zejména tedy akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným. Většina fyzických osob a OSVČ volí formu daňové evidence, která je jednodušší a levnější. Je tomu tak, protože daňovou evidenci většina podnikatelů zvládne sama, za to složitější účetnictví už si vyžaduje dobrou účetní nebo účetního. Avšak pozor. Pokud jako osoba samostatně výdělečně činná přesáhnete roční obrat o víc než 25 milionů, nezbyde vám nic jiného než přejít na účetnictví. Pro tuto formu evidence činnosti podnikání se samozřejmě můžete rozhodnout i dobrovolně, pokud je to pro vás z jakéhokoliv důvodu výhodnější.

Mimo to musí podle Zákona o účetnictví vést účetnictví svěřenecké nebo investiční fondy, družstva, nestátní neziskové organizace, kraje, obce nebo vysoké školy. Vést účetnictví je vám uloženo rovněž v případě, že jste jako fyzická osoba zapsaní v obchodním rejstříku. 

Přechod z účetnictví na daňovou evidenci

Pokud vedete účetnictví, neznamená to, že musíte do konce života. Pokud jste měli v posledních pěti letech obrat nižší než 25 milionů Kč, můžete jednoduše přejít na daňovou evidenci. Mimo to můžete po pěti letech přejít na daňovou evidenci z důvodů výmazu z obchodního rejstříku. Každopádně je potřeba mít v pořádku všechny dokumenty a stavy majetku. Je tedy potřeba provést inventarizaci majetku, zpracovat daňové přiznání a veškeré účetní výkazy.

Jak funguje podvojné účetnictví?

Podvojné účetnictví je založeno na principu zaznamenávání výdajů a příjmů na dvou účtech. Na jedné straně existuje účet Má Dáti (MD) a na druhé Dal (D). Každý údaj se musí zaznamenat na obou účtech a spárovat se. 

Můžeme si to uvést na příkladu. Představte si, že jste si od svého dodavatele objednali zboží. Na jednom účtu, v tomto případě Má Dáti (MD) zaznamenáte zboží, které jste vy získali. Na opačném účtu Dal (D) zase musíte zaznamenat, co za zboží dáte dodavateli (výdajový doklad, peníze v hotovosti, úhradu z účtu, apod). Pokud si situaci představíte obráceně a vy byste někomu prodávali svoje zboží, na účtu Má Dáti by byl příjmový doklad a na účtu Dal by bylo zboží, které jste prodali.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *